lunes, 25 de agosto de 2014

Audiotool i Soundation

Audiotool i SoundationAUDIOTOOL

Serveix per crear musica electrònica a partir de diversos components.

Quan entrem a Audiotool ens podem registrar però també es pot anar a la versió gratuïta per la qual no cal registrarse.

Hi ha un fons en blanc i moltes eines posades en el marge (efectes, eines, sintetitzadors, bateries... Ho controlem tot a partir duna taula de mescles. En aquesta taula i ha diferents canals per baixar el volum , pujar la intensitat, l’opció de “pan” (panoramitzar),  Has d’arrossegar els instruments cap a l’espai buit i directament es connecta un cable automàticament a la taula de mescles. Tu pots canviar la direcció del cable per crear un altre tipus de musica diferent.


SOUNDATION

Anem a Launch the study. A la dreta de la pantalla, hi ha varies carpetes on hi ha tot tipus de sons pre-gravats amb els quals podem crear musica. Per començar a crear la música has de triar una melodia de la carpeta que vulguem i arrossegar-la cap al centre de la pantalla. Així contínuament. Quan ja s'hagin acumulat varies pistes seguides, formaran una cançó.

A l'esquerra, hi ha diversos canals amb diferents opcions; mute (silenciar), volum (per seleccionsr elsp unts on volem que la melodia sigui més forta) solo (fer que només soni un sol canal)... Seleccionant una pista podem aplicar les diferents opcions per modificar i crear una musica única.


No hay comentarios:

Publicar un comentario