Muziic DJ

Muziic DJ es un programa que serveix per junta dos cansons Són 2 DJ, dintre d'aquest programa primer tens de buscar una canso després la fícas en el DECK 1 la canço i llavors comensara a sonar. Després en el
TACK 2 pots ficar un altre canso i pots fer que sonin les dos. Dintre d'aquesta aplicació pots fer que la canço nes mes lentament o mes rapidament i també hi han efectes.

No hay comentarios:

Publicar un comentario