Valoració Personal

Aquesta materia ha sigut la que mes m'ha agradat perquè treballar amb ordinadors m'ha agradat molt. Les exposicions també han estat be, no m'ha agradat que el blog abegades no anaba i o tenim de fer en un word. Pero en resum m'ha agradat molt, algunes practiques no m'han agradat perque eren molt pesades i algunes que m'han agradat.

No hay comentarios:

Publicar un comentario