Apunts del so 2

La digitalització transforma el senyal analògic en senyal BINARI (0001010111010). El ordinador te un software (programes) específic (en el nostre cas el Audacity) i hardware (maquinari).
Els micròfons agafa les ones analògiques y convertits en senyals elèctric. TOT ordinador te targeta de so.

Placa de SO.


Els Jacks (connectors) serveixen per enter dins del ordinador. Hi ha ordinadors que tenen ports d'entrada i sortida (el nostre nomes te 1 i es per les dues coses).

El jack que es posa (es diu mascle) i en el forat on el posem (es diu femella).


Blau: Entrada digital, per capturar sollor de qualsevol tipus
Rosa: Entrada analògica de àudio per connectar un micròfon.
Verd: Sortida analògica estero per connectar altaveus, auriculars, amplificador...

Dispositius de captura d’àudio:
Ha haver un micròfon SEGUR, recordem que per l’acimar el so es necessita una gran quantitat de espai. Es diu suport físic: PEN, memòria, disc dur...

Per reproduir de nou el so:
Descodifica la formació binaria i la converteix en una senyal elèctrica, que es transmet als auriculars o altaveus.


Dispositu d'audio digital (altaveus)

¡El so digital NO pert cualtilat al copiar-lo o utilitzar-lo!

Códec (COdificar-DEScodificar) esun algoritme (forma matematica)
Que converteix les ones analogiques en informacio digital.
Un códec de audio serveig per comprimir i descomprimir un archiu.( la seva funcio la cantitat de datos digitales)

Un archiu d'audio es carecteritza per la "perdua" (s'elimiem vibracions de la musica, per que ocupin menys espai)

Els códecs es clasifiquen en códecs con pérdia i códecs sense perdua.

No hay comentarios:

Publicar un comentario